Algemene voorwaarden

statafels-huren.be is een onderdeel van Feestpunt. Hieronder worden een aantal belangrijke voorwaarden opgesomd, die van toepassing zijn bij iedere huurovereenkomst met Feestpunt. We hebben onze voorwaarden kort, leesbaar, en toegankelijk gehouden. Neem dus zeker even de tijd om onze voorwaarden grondig door te nemen.

Update

De laatste update aan onze voorwaarden vond plaats op 22 maart 2014.

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst is pas definitief na overeenkomst van deze algemene voorwaarden en na betaling van de waarborg.. De huurder blijft verantwoordelijk voor de door hem gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode vanaf de ingebruikname tot de terugbezorging, inclusief transport.

Duur van de huurovereenkomst

Iedere huurovereenkomst met Feestpunt wordt aangegaan voor een periode van maximum één week. Door het vroeger terugbezorgen van de materialen kan de huurder geen aanspraak doen op compensatie in welke vorm dan ook.

Minimum orderbedrag

Het orderbedrag van een bestelling dient minimum 25 euro te bedragen. Wanneer het orderbedag kleiner is dan 25 euro, zal er een bijkomende administratieve kost aangerekend worden tot 25 euro.

Borg

Bij iedere huurovereenkomst dient een waarborg betaald te worden die opgehoogd wordt naargelang het orderbedrag.
Bij een orderbedrag van 0 tot 250 euro zal een waarborg gevraagd worden van 100 euro.
Bij een orderbedrag van 250 tot 500 euro zal een waarborg gevraagd worden van 200 euro.
Bij een orderbedrag van 500 tot 750 euro zal een waarborg gevraagd worden van 300 euro.
Bij een orderbedrag van 750 tot 1000 euro zal een waarborg gevraagd worden van 400 euro.
...

De waarborg wordt teruggestort uiterlijk 5 dagen na terugbezorging van de gehuurde materialen. Enkel wanneer de huurovereenkomst geen huur van tafellinnen omvat, kan er bij uitzondering en op expliciete vraag een onmiddellijke teruggave van de waarborg plaatsvinden, bij terugbezorging van de gehuurde materialen.

Schade

Om schade tot een minimum te beperken, leveren wij onze tafellinnen altijd met een beschermplaat waar mogelijk. Deze beschermplaat kan zowel tussen de statafelhoes en de topcover, alsook bovenop de topcover gelegd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het risico in te schatten en ervoor te kiezen om deze beschermplaat bovenop de topcover of tussen topcover en hoes te leggen.

We streven er naar om onze klanten altijd van proper, fris gewassen tafellinnen van de hoogste kwaliteit te voorzien. Daarom zullen vlekken veroorzaakt door kaarsen, kaarsenvet, sigaretten, assen en/of vuur, hoe klein ook, altijd als een beschadiging aangerekend worden.

Ook permanente vlekken, die na een grondige wasbeurt nog steeds opzichtig aanwezig zijn, zullen als een beschadiging in rekening gebracht worden. Lichte kleuren zoals wit, ecru, creme, ... zijn heel gevoelig voor vuil en vlekken. Het risico op permanente vlekken bij lichte kleuren is dan ook hoger, en zal vrijwel altijd aangerekend worden!

In geval van schade, zal het schadebedrag afgehouden worden van de waarborg. Eventueel beschadigde materialen zullen op die manier geheel of gedeeltelijk eigendom worden van de huurder.

Schade zal volgens onderstaande bedragen verrekend worden:
Beschermplaat: 18 euro
Stretchhoes: 20 euro
Wave hoes: 40 euro
Losse topcover: 8 euro
Statafel: 70 euro
Barkruk: 50 euro
Decoratie: 10 euro
LED-kaars: 15 euro

Schade vooraf dient bij levering of afhaling vermeld te worden!

Ontbinding van de huurovereenkomst

Bij het niet afhalen van de gehuurde materialen op het afgesproken tijdstip, behoudt Feestpunt zich het recht om de volledige waarborg in te houden, en de gereserveerde materialen opnieuw te verhuren.

Bij het niet nakomen van de afspraak met betrekking tot levertijd, beschikbare materialen of eender welke andere, door overmacht onvoorzien omstandigheid, kan Feestpunt in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden, noch aangezet worden tot het betalen van enige vergoeding of compensatie. Het spreekt voor zich dat eventueel betaalde waarborgen en voorschotten in dat geval altijd terugbetaald zullen worden.

Prijzen

Alle prijzen op onze website, mails en andere communicatie zijn altijd exclusief BTW, exclusief levering en exclusief afhaling, tenzij expliciet anders aangegeven.

Geschillen

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.